GOLD PENTAWARD 2019 – BODY – Shanghai Nianxiang Brand Design & Consulting Co., Ltd.

GOLD PENTAWARD 2019 – BODY – Shanghai Nianxiang Brand Design & Consulting Co., Ltd.

Posted in: * Body (all), 2019, Beauty, China, Gold

3 2019 Gold Images 036 Shanghai Nianxiang Brand Design & Consulting. COLOUR ZONE (2) 3 2019 Gold Images 036 Shanghai Nianxiang Brand Design & Consulting. COLOUR ZONE (3)

GOLD PENTAWARD 2019

Category: BODY - BEAUTY

Brand: COLOUR ZONE

Entrant: Shanghai Nianxiang Brand Design & Consulting Co., Ltd.

 

Creative Directors: Guozheng Jiang, Dan Chen

Graphic Designers: Sijie Pei, Ke Zheng

Industrial Designers: Zilei Jiao, Xinnan Zhang, Lei Tang

 

China

www.nx-creative.com