Bronze Pentaward 2018 – Beverages – xiangaopeng

Bronze Pentaward 2018 – Beverages – xiangaopeng

Posted in: * Beverages (all), 2018, Bronze, China, Soft drinks, juices

5 2018 BRONZE IMAGES 137 xiangaopeng DOULAIMI (2)

Bronze Pentaward 2018

Category: Beverages - Soft drinks, juices

Brand: Doulaimi

Entrant: xiangaopeng

Creative Director & Designer & Illustrator: Gao Peng

Renderings Designer: Xu YanLiang, Zhang LongYuan

China

www.xiangaopeng.com