BRONZE PENTAWARD 2019 – BEVERAGES – Luzhuoquan Mineral Water Co. Ltd

BRONZE PENTAWARD 2019 – BEVERAGES – Luzhuoquan Mineral Water Co. Ltd

Posted in: * Beverages (all), 2019, Bronze, China, Water

5 2019 Bronze Images 184 Luzhuoquan Mineral Water Co. Ltd Luzhuoquan Mineral Wate (2) 5 2019 Bronze Images 184 Luzhuoquan Mineral Water Co. Ltd Luzhuoquan Mineral Wate (3) 5 2019 Bronze Images 184 Luzhuoquan Mineral Water Co. Ltd Luzhuoquan Mineral Wate (4) 5 2019 Bronze Images 184 Luzhuoquan Mineral Water Co. Ltd Luzhuoquan Mineral Wate (5)

BRONZE PENTAWARD 2019

Category: BEVERAGES - WATER

Brand: LUZHUOQUAN MINERAL WATER

Entrant: Luzhuoquan Mineral Water Co. Ltd

 

Creative Director: Hong Ko

Design Director: Dayong Zhang

Designers: Yu Cao, Yongsheng Lu

 

China

www.klandk.com