SILVER PENTAWARD 2019 – BEVERAGES – Kurz Kurz Design

SILVER PENTAWARD 2019 – BEVERAGES – Kurz Kurz Design

Posted in: * Beverages (all), 2019, China, Silver, Water

4 2019 Silver Images 065 Kurz Kurz Design QIZHI SPRING (2) 4 2019 Silver Images 065 Kurz Kurz Design QIZHI SPRING (3) 4 2019 Silver Images 065 Kurz Kurz Design QIZHI SPRING (4) 4 2019 Silver Images 065 Kurz Kurz Design QIZHI SPRING (5)

SILVER PENTAWARD 2019

Category: BEVERAGES - WATER

Brand: QIZHI SPRING

Entrant: Kurz Kurz Design

 

Designers: Xiong Hao, Kong Chengxiang,  He Weisheng, Liu Ping, Huang Weiwen, Li Jiabao

Manufacturer: Huang Qiqi

 

China

www.kkdesign.cn